Fiskerimuseum.

            

Hein marinemotor, 12-15 hk, fremstillet i                           

 Randers 1941. Motoren har i 50 år ligget i et

 fiskerfartøj fra Dragør

 

 

     

                                   

                                    Model af åledrivkvase fra 1898. Åledrivkvaser drev sidelæns

                                     for sejl og slæbte et åledrivvod  over   bunden. Fangsten

                                     kunne holdes levende i kvasens indbyggede dam.

 

 

Dansk Fiskerimuseums faste udstillinger fortæller om fiskerierhvervets særpræg, fiskeredskaber, dansk fiskeris  historie, fiskefartøjer og motorer.

Desuden fortælles specielt om ålefiskeri fra 1800-tallet til nutid.

 

Cykel udstilling.

                                                Træcykel

Vi viser en samling af cykler fra 1800- og 1900-tallet. Alle med lokal tilknytning.

2 af cyklerne er fremstillet på Djursland, f.eks.  en velocipede fra omkring 1870. Endvidere er der fotoplancher om cykelsport, selvbyggere / opfindere og diverse cykelfotos fra det lokalhistoriske arkiv.

 

Søren Kanne.

På Grenaas torv står der en statue af Søren Kanne - bonden, der reddede en skibbrudden skipper fra druknedøden syd for Grenaa havn i 1835.

Udstillingen fortæller om Søren Kannes familie og hans redningsdåd. Der vises tøj og ting som har tilhørt Søren Kanne samt et skibsur fra " Bente Marie" - det forliste skib, hvorfra Søren Kanne reddede skipperen Ole Jensen Jyde natten mellem den 15. og 16. februar.

 

Togbane.

Den udstillede,  mekaniske Märklin modeljernbane stammer fra kaffebrænder Ove Aagard Hansen Grenaa, der igennem en længere årrække byggede modellen. Da Ove Aagaard Hansen døde gik den i arv til søsteren, som blev boende i deres fælles hus. Ved søsterens død overdroges modeljernbanen til museet,  hvor 4 aktive pensionister har opbygget og videreført den. I den forbindelse har andre model- interesserede skænket Märklindele til banen, og vi  modtager stadig gerne supplement til samlingen.

De 4 togfolk arbejder og kører med togene hver tirsdag mellem 10 og 15.30, hvor man også har mulighed for at få en snak med dem.

 

                                            Modeljernbane

Tekstil udstilling.

Tekstiludstillingen indeholder en gennemgang af klædedragtens historie fra oldtiden til 1980'erne.

Desuden fortælles om og vises genstande fra Grenaa Dampvæveri's historie. Specielt skal nævnes en model af virsomhedens bygninger.

Mønter.

I denne afdeling vises et lille udvalg af møntskattefund fra Djursland. Her kan nævnes den berømte Kirial skat, der består af omkring 82.000 middelaldermønter, som fandtes nedgravet i 2 malmgryder.

Desuden ses et repræsentativt udvalg af danske mønter fra perioden 1000 tallet til nutid.

 

Arkæologisk udstilling.

            

        Udsnit fra Kainsbakke udstilling                            Udsnit fra Grenaa bys historie

Her vises et mindre udvalg af fund fra Djurslands oldtid så som : En introduktion til Grenaa's bys historie, "Okkerbegravelser fra jægerstenalderen", fund fra en stor affaldsgrube fra "den grubekeramiske kultur", Hemmedhusene, en plancheoversigt over 1200 års husudvikling samt fund fra disse huse. sidst kan nævnes fund fra en rig vikingeravplads ved lokaliteten "Kumlhøj" og nogle såkaldte fedtstenskar fra samme periode fundet i havet syd for Grenaa.

 

                                                    Uroksehoved

 

Konsul Mommes soveværelse

                            Konsul Mommes soveværelse

I 1800-tallet boede og virkede en købmand Momme på Søndergade 6 i Grenaa. Han opbyggede den største købmandsvirksomhed i Grenaa på den tid.

 

Klunkestuen.

Den viste stue fra Klunketiden ( perioden omkring år 1900 ), hvor datidens møbler var pyntet med talrige kvaste og klunker, er et eksempel på, hvordan man indrettede sig i denne periode.

Stuen er rekonstrueret, men fra gamle fotos kendes lignende stuer fra Museumsbygningen ( dengang Skovs Købmandsgård ).

 

Skolestuen.

Møblementet og de øvrige genstande stammer fra skoler i og omkring Grenaa, som de brugtes i begyndelsen af 1900-tallet.

Skolestuen anvendes lejlighedsvis til undervisning af skoleklasser.

 

Radioudstilling.

                                                    TV fra 1950'erne

Gennem mere end 100 apparater viser vi historien fra 1920’ernes krystalapparater over 1940’ernes flotte stueradioer frem til 1970’ernes flade pandekageradioer.

Ved et tryk på en knap kan du høre den gamle ”His Masters Voice” grammofon fra 1915 med stor flot messingtragt, frihedsbudskabet fra 1945, eller radioprogrammet "Efter skoletid", som datidens unge lå på maven foran radioen og lyttede til i 1963. Du kan få et kig ind i et radioværksted fra 1955 eller se dine bedsteforældres eller oldeforældres stue. Et rigtigt "Krønike"- fjernsyn fra 1952  er der også med, sammen med mange af de andre apparater, der indgår i serien.

 

Fra DR's dramaserie"Krøniken" - Foto Mike Kollöffel, DR