Den Gamle Smedje

Smedestræde 2

8500 Grenaa     

 

 

 

 

DEN GAMLE SMEDJE

 

Den gamle smedje her på Smedestræde 2 blev opført i 1849 for smedemester Hougaard. Han havde to år forinden giftet sig med Ane Kildahl datter af smed Niels Kildahl. Jens og Ane fik fem børn, heraf to sønner, Jørgen og Jens, der begge blev udlært som smede.

I 1866 døde Jens Hougaard kun 44 år gammel. Et år forinden havde han købt og indrettet smedje i Storegade 41, og på denne adresse videreførte sønnen Jørgen smedevirksomheden.

Smedestræde 2 blev i 1867 solgt til smedemester P.H. Thomsen, der ligesom sin forgænger var vogn- og beslagsmed. Thomsen havde smedje her indtil 1886, hvor en Jens Jensen åbnede værksted her. P.H. Thomsen havde i 1882 købt Storegade 61 og er formodentlig flyttet derned og har lejet Smedestræde 2 ud til Jensen.

Først i 1910 blev ejendommen atter handlet - denne gang til til smedemester S. Jensen. Dennes søn Jens blev uddannet som eksamineret beslagsmed og overtog i 1925 smedjen efter sin far. I april 1936 blev han medlem af bestyrelsen for smedemesterforeningen. Han blev næstformand fra april 1954. I 13 år var han hovedkasserer for Jyllandsafdelingen, og endelig var han i 18 år formand for Randers og omegns Smedemesterforening.

Jens M. Jensen døde i 1980, hvorefter ejendommen blev overtaget af den selvejende institution "Den gamle smedje".

 

 

Smedjen er en selvejende institution, driften af selve smedjen henhører under Djurslands Museum.